RIDEX REMAN

RIDEX REMAN sú kvalitné autodiely od známych značiek, ktoré repasuje nezávislý výrobca, a ktoré prechádzajú viacstupňovým testovaním kvality. Proces repasovania je veľmi ekologický a šetrí prírodné zdroje.

Autodiely sa čistia, leštia, vymenia sa im poškodené prvky, a sú testované v rámci ich súladu s technickými špecifikáciami nových súčiastok. Ako dôkaz, že diely RIDEX REMAN sú naozaj spoľahlivé, vám ponúkame 24-mesačnú záruku.

Úspora

energie.

práce.

peňazí.

Kroky procesu repasovania

1

Doručenie poškodenej súčiastky 

2

vizuálna kontrola a testovanie 

3

demontáž 

4

vyčistenie a vyleštenie 

5

lokalizácia poškodených oblastí 

6

výmena poškodených prvkov

7

opätovné zostavenie

8

testovanie a nastavenie

9

uvedenie opravenej súčiastky do predaja.

Prečo RIDEX REMAN?
1. Ušetríte peniaze bez obetovania kvality:
  • repasovanie je o 30% lacnejšie než nákup nových súčiastok
  • repasované diely prechádzajú rovnakými testami kvality ako nové diely inštalované v továrni
  • používame rovnaké štandardy kvality, aké sú určené pre továrenské diely
  • každý krok výroby je schválený uznávanými výrobcami autodielov
  • repasované diely sú plne v súlade s technickými špecifikáciami nových produktov.
2. Ochrana pred rizikom a falšovaním:
  • každá repasovaná súčiastka so sebou nesie bezpečnostnú pečať s jedinečným tvarom a farbou – chráni ich pred neoprávnenou manipuláciou a rozobratím
  • testovanie v rámci odolnosti a funkčnosti dokazuje, že každý komponent je spoľahlivý
  • špeciálne protokoly dokazujú, že súčiastka úspešne prešla všetkými testami.
3. Ekologickosť:
  • zníženie miery CO₂ a iných škodlivých emisií
  • repasovanie si vyžaduje o 80% menej materiálnych zdrojov a ľudskej práce oproti výrobe nových dielov.
Žiadne riziko pre našich klientov
Na repasované diely ponúkame najlepšie záručné podmienky. Garantovaná životnosť pre autodiely RIDEX REMAN je 24 mesiacov.
Používanie repasovaných d ielov umožňuje ročne ušetriť až

1800

ton železa a zliatin, a tiež 450 ton hliníka

1000

- 1000 syntetických materiálov

85000

MWh elektrickej energie.

***

Všetky kovové diely, ktoré nie sú vhodné pre ďalšie použitie, sa recyklujú. Napríklad sa používajú pri výrobe nových dielov, vďaka čomu môže byť ich cena nižšia vplyvom ušetrených výrobných surovín.