RIDEX zaruka

RIDEX zaručuje, že každá súčiastka je vyrábaná za použitia kvalitných materiálov, ktoré sú v súlade s technickými požiadavkami a normami originálneho vybavenia (OE).

 

Pri nákupe akéhokoľvek produktu značky RIDEX vám značka RIDEX zaručuje obmedzenú 2-ročnú záruku od dátumu inštalácie. Počas tejto lehoty RIDEX súhlasí s kontrolou, opravou a/alebo výmenou zakúpených náhradných dielov.

 

Po nákupe alebo doručení musí zákazník dôkladne skontrolovať produkt značky RIDEX. Ak uvidí, že produkt značky RIDEX je poškodený alebo nekvalitný, potrebné bude napísať žiadosť o uplatnenie záruky predajcovi produktov RIDEX, od ktorého si kúpil tieto produkty.

 

PRI POSIELANÍ TEJTO ŽIADOSTI MUSÍ ZÁKAZNÍK POSKYTNÚŤ NASLEDOVNÉ:

1. Úplný produkt RIDEX v originálnom balení.

2. Potvrdenie o nákupe/platbe.

3. Podrobný popis poškodenia/chyby s dátumom inštalácie a dokumentom potvrdzujúcim počet odjazdených kilometrov auta v čase objavenia chyby.

 

ZÁRUKA NEKRYJE ALEBO NEMUSÍ BYŤ UPLATNENÁ V TÝCHTO PRÍPADOCH:

1. RIDEX produkty boli poškodené vplyvom nesprávnej inštalácie zákazníkom alebo treťou stranou.

2. RIDEX produkty boli modifikované alebo pozmenené zákazníkom alebo treťou stranou.

3. Zákazník si zakúpil a inštaloval náhradný diel RIDEX, ktorý nebol plne kompatibilný s jeho vozidlom.

4. RIDEX produkty boli použité neadekvátne alebo sa použili na funkcie odlišné od tých, ktoré sú ich hlavným a určeným účelom použitia.

5. RIDEX produkty sa používali spôsobom, ktorý nie je v súlade s požiadavkami a odporúčaniami uvedenými výrobcom náhradného dielu a/alebo výrobcom auta.

 

Kontaktujte nás